ТІЗІМІ РҰҚСАТ ҚҰЖАТТАРЫ

 

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына арналған аттестат №KZ24VEK00001076 19.01.2015 ж. берілген.

Зертхана өлшеулерінің жағдайына баға беру куәлігі №376 10.02.2016 ж. берілген.

ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті жүйелері. Қойылатын талаптар» №KZ.7100970.07.03.00723 05.02.2015ж. берілген.

ҚР СТ ИСО 14001-2006 «Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану бойынша талаптар мен басшылық» №KZ.7100970.07.03.00721 05.02.2015ж. берілген.

ҚР СТ OHSAS 18001-2008 «Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйелері. Қойылатын талаптар» №KZ.7100970.07.03.00722 05.02.2015ж. берілген.